You are here Home ร่วมงานกับเรา
energy saving u-industrialtech

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร จำนวน สมัคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   เพศหญิง อายุ 25 ปีขี้นไป
2.   วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3.   มีประสบการณ์สายงานบัญชี หรือผ่านงานจากสำนักงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.   มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
5.   สามารถเริ่มงานได้ทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com 
จดหมายรับสมัครงาน,สมัครที่บริษัทฯ

เงินเดือน : N/A
2

Sales Engineer (เครื่องกล)

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.   • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา แมคคาทรอนิกส์
3.   • รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรองดี
4.   • มีซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.   • สามารถขับขี่และมีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
6.   • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
จดหมายรับสมัครงาน,สมัครที่บริษัทฯ

เงินเดือน : N/A
2

ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.   วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
3.   มีประสบการณ์ด้าน Call Center หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
จดหมายรับสมัครงาน,สมัครที่บริษัทฯ

เงินเดือน : N/A
4

Project Engineer

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   -เพศชายอายุ 25 ปีขี้นไป
2.   -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   -มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปึขึ้นไป
4.   -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCad,MsOffice,Internet ได้
5.   -สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.   -มีประสบการณ์การเขียน PLC และ touch screen
7.   -มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการหลังการขาย การดูแลลูค้า
8.   -เคยผ่านงานการควบคุม,ตรวจสอบผู้รับเหมาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9.   -สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือเขตต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครที่บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

เงินเดือน : N/A
0

Sales Lighing Product (ด่วน)

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   - เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขี้นไป
2.   - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   - รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรองดี
4.   - ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
5.   - มีทักษะด้านการเจรจา และการสือสารทีดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6.   - มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้,มียานพาหนะเป็นของตนเอง
7.   - สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครที่บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

เงินเดือน : N/A
3

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2.   วุฒิการศึกษา ระดับปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   สามารถอ่านวงจรไฟฟ้า,เขียนแบบแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCad ได้,มีความรับผิดชอบสูง
4.   สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
5.   มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ได้มีใจรักบริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครที่บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

เงินเดือน : N/A
2

พนักงานขายประจำออฟฟิต

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.   วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
3.   มีประสบการณ์ด้าน Call Center หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครที่บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

เงินเดือน : N/A
2

วิศวกรจัดซื้อ(ไฟฟ้า/เครื่องกล)

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.   ประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4.   มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
5.   หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานจัดซื้อมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครที่บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

เงินเดือน : N/A
1

พนักงานคีย์ข้อมูล Part time (ด่วน)

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สวัสดิการเยี่ยมไข้
สวัสดิการค่าคลอดบุตร
สวัสดิการการสมรส
สวัสดิการงานบวช
โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.   อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3.   มีความรู้เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน ผ่านทาง E-Mail daraporn.m@u-industrialtech.com
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครที่บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

เงินเดือน : N/A
3