You are here Home ข่าวสาร โครงการ80/20คืนเงินสูงสุด3ล้านบาทจากกระทรวงพลังงานงบปี 2557...
energy saving u-industrialtech

โครงการ80/20คืนเงินสูงสุด3ล้านบาทจากกระทรวงพลังงานงบปี 2557

อัพเดทวันที่ : 5 ตุลาคม 2558

โครงการที่ส่งเสริมให้คนตัดสินใจหันมาใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดความประหยัด พลังงานในทุกรูปแบบ โครงการที่มีชื่อเรียกกันเพื่อสื่อสารว่า โครงการแปดสิบยี่สิบ หรือเรียกกันเต็มๆว่า DEDE SUBSIDY 80 20  สำหรับปีงบประมาณ 57 นี้ได้ออกมาแล้ว โดยหลักการคร่าวๆ คือ ถ้าหากว่ามีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานตาม มาตราการที่ทาง พพ. เห็นว่าเข้าข่ายแล้วมูลค่าของสินค้าประหยัดพลังงานเหล่านั้นมีการลงทุนเป็น เงินก้อนและก่อให้เกิดการประหยัดเงิน จะมีสิทธิ์เอาข้อมูลหรือแผนการดำเนินการเหล่านั้นเพื่อเรียกเงินตั้งแต่ 20 – 30% จากงบของกระทรวงพลังงานประจำปี 2557 นี้ได้โดยถ้าหากว่าคุณเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมจะได้สิทธิ์ในการเครมเงิน คืนเมื่อซื้อสินค้าประหยัดพลังงานได้ 20% ส่วนท่านเจ้าของกิจการที่ไม่ได้เป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมท่านสามารถเครม เงินคืนได้สูงขึ้นไปอีก คือ 30% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดทุกมาตราการรวมกัน อ่านต่อรายละเอียด

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมตามเงื่อนไขของโครงการ 80 20 ประจำปี 2557 นี้

เงื่อนไขว่าตนเองนั้นจะเข้าข่ายอาคารหรือโรงงานควบคุมในเงื่อนไข ของกระทรวงพลังงานนี้ก็คือ หากว่าโรงงานหรืออาคารนั้นๆมีการใช้หม้อแปลงตั้งแต่ 1175 KVA ขึ้นไป จะเรียกได้ว่าเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุม ส่วนถ้าหากว่าต่ำกว่า 1175 KVA แล้วถือได้ว่าไม่เป็นนั่นเอง หลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดนั้นมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นว่าจะอยู่ในหมวดใด

เนื่องจากการที่มีการกำหนดมาตราการเอาไว้ว่า ถ้าหากว่าคุณเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมแล้ว คุณจะต้องมีการทำแผนของการประหยัดพลังงานส่งรายปีเป็นเรื่องปกติ (แม้ว่าจะมีการบังคับด้วยกฏหมายแต่ ณ เวลานี้ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษประการใดชัดเจนมากนัก) หากว่าจะมีการซื้อสินค้าเพื่อประหยัดพลังงานแล้วมูลค่าก่อน VAT. มากกว่า 250,000 บาทจะเครมเงินได้ 20% ของมูลค่าดังกล่าว หรือ ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นจะได้สัดส่วนการเครมเงิน subsidy จาก พพ. กลับมาถึง 30% จากมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว

คำว่าเงินลงทุนนั้นครอบคลุม ถึงวัสดูหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเหล่านั้น และ รวมถึงค่าติดตั้งและดำเนินการในการติดตั้งด้วยทั้งหมด ทำให้มาตราการนี้เหมือนว่า จะเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อซื้อสินค้าประหยัดพลังงานเหล่า นี้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี มีอีกเงื่อนไขหนึ่ง ที่โรงงานหรืออาคารของคุณจะเข้าเงื่อนไขได้ก็คือ มูลค่าในการเครมเงินจากโครงการจะต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อโครงการทั้งหมดที่จะเครมเงิน 80 20 นี้งวดปี 57 กำหนดไว้ด้วยเหมือนกันว่า จะต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท (ทุกมาตราการรวมกัน)

หมายความว่า ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนหลอดไฟ LED จากหลอดประเภทใดก็ได้ ที่ทางอาคารหรือโรงงานใช้อยู่แล้วสามารถประเมินออกมาได้ว่าก่อให้เกิดการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ (ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกใช้เป็นหลอดแอลอีดี แทนหลอดประเภทใดๆแบบเก่าทั้งหมดย่อมเกิดการประหยัดทั้งสิ้น เพราะเป็นเทคโนโลยีส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสงสว่างได้ มากที่สุดแล้ว ณ เวลานี้) คุณต้องพิจารณาดูเสียก่อนว่าหลอดไฟแอลอีดีที่จะมาแทนนั้นมีมูลค่า หรือเสนอราคาใน Quotation มูลค่ามากกว่า 250,000 บาทหรือไม่ (สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุม) และมูลค่ามากกว่า 166,667 บาทหรือไม่ (สำหรับกิจการที่ไม่ใช่โรงงานหรืออาคารควบคุม)

มีการกำหนดราคากลางของสินค้าประหยัดพลังงานเหล่านี้เอาไว้ด้วย

นอกจากนี้หลอดไฟหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ว่านี้ทาง พพ.เองจะต้องมีราคากลางกำหนดเอาไว้ด้วย เช่น หลอดไฟราคากลางกำหนดเอาไว้ว่า TUBE T8 1200mm นั้นกำหนดไว้ที่ 800 บาท ( ณ วันท๊่พิมพ์ข้อมูลนี้ราคากลางของสินค้าทุกชนิดยังไม่ได้กำหนดออกมาเป็นทาง การ แต่สำหรับหลอดไฟแอลอีดีคาดว่าน่าจะมีราคาประมาณนี้ เนื่องจากเป็นราคากลางทีกำหนดอยู่ในงานประมูลราชการ ณ ปี 2556 ทั่วไป ที่ดำเนินการกันอยู่) การคิด 20% ของมูลค่านั้น ก็จะคิดสูงสุดของราคากลางที่กำหนดเอาไว้นี้ หรือต่ำกว่านี้ก็ได้ ถ้าหากว่าคุณหลอดไฟ 700 บาทก็จะคิด 20% ของหลอดไฟ 700 บาทก่อน vat นั่นเอง

สมมุติว่า ราคากลางของหลอดนี้เป็น 800 บาทจริงๆ นั่นก็แปลว่า ถ้าหากว่าคุณจะเข้าโครงการโดยพิจารณามาตราการเฉพาะส่วนของการเปลี่ยนหลอดไฟ LED Tube T8 1200 mm นี้เท่านั้นก็แปลว่า คุณจะต้องซื้อหลอดทั้งหมดอย่างจำนวนเหมือนกับตารางต่อไปนี้ จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าคุณมีที่ใส่หลอดได้น้อยกว่า 209 หลอดแล้ว คุณต้องหามาตราการอื่นรวมๆเข้าไปด้วยเพื่อให้ยอดการเครมเงินนั้นถึง 50,000 บาทเป็นอย่างน้อย

การคำนวณแสดงให้เห็นว่าจะต้องใช้หลอดแอลอีดีจำนวนเท่าใดเพื่อเข้าโครงการ 8020

มาตราการต้องคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ซึ่งแอลอีดีคืนกันแค่ประมาณ 2 ปีหรือน้อยกว่า

โครงการนี้มีข้อดีอยู่อีกอย่างสำหรับ คนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนหลอดแอลอีดีแทนหลอดไฟแบบเดิมก็คือ ตัวเนื้อโครงการในการพิจารณานั้นไม่ได้สนใจเรื่องสัดส่วนการประหยัดว่าจะ ต้องประหยัดอย่างน้อย 50% หรือไม่ (ไม่เหมือนโครงการอื่นๆที่เคยเจอไม่ว่าจะเป็น 1save1baht มีข้อกำหนดแบบนี้ทำให้หลอดไฟและประเภทหลอดไฟมีเฉพาะอย่างเท่านั้น) แล้วก็ไม่สนเรื่องการวัดค่าไฟฟ้าใดๆอีกต่างหาก เรียกว่าค่อนข้างดำเนินการประสานงานระหว่างคุณที่เป็นเจ้าของโครงการธุรกิจ หรือวิศวกรรมพลังงาน และทางเจ้าหน้าของรัฐฯได้สะดวก เพราะ หลักการที่กำหนดเรื่องการประหยัดนั้น เป็นการพิจารณาว่า อัตราการคืนทุนก็ต้องไม่เกิน 7 ปีเท่านั้นเอง! ซึ่งสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแอลอีดีแล้ว ส่วนมากจะมีการอัตราการคืนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปีเท่านั้น เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 ปีสำหรับการใช้งานโรงงานทั่วไป เรียกง่ายๆคือไม่ติดปัญหาเรื่องระยะเวลาคืนทุน ที่เป็นเงื่อนไขที่หลวมหรือเปิดกว้างมากเผื่อโครงการประเภทอื่นๆที่มีอัตรา การคืนทุนที่ไกลกว่านี้มาก

คนที่เอาเข้าโครงการ 1Save1Baht ไปแล้วกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมทำอย่างไร

แน่นอนว่างบที่ได้มาของโครงการ 1save1baht นั้นก็เป็นเงินต้นขั้วคือ กระทรวงพลังงานเหมือนกัน ทำให้จำนวนหลอดที่เอาเข้าโครงการ 1Save1Baht ที่สมัครเข้าไปแล้วนั้น จะไม่สามารถเรียกกลับมาเพื่อเอาเข้าโครงการ 80 20 นี้แทนได้และไม่แนะนำให้กระทำเนื่องด้วยอาจจะขึ้น Black List ได้เพราะ การที่มีการกำหนดแล้วว่าจะดำเนินการแต่กลับยกเลิกนั้น ทำให้การจัดสรรงบประมาณของทางภาครัฐทำการประเมินจำนวนเงินได้ไม่เหมาะสม ต้องเข้าใจก่อนว่าทางภาครัฐนั้นจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณและเกิดการใช้ตาม จำนวนที่มีการประเมินเอาไว้ ไม่อย่างงั้นแล้ว โครงการต่อๆมาในการของบประมาณจะมีการปรับลด หรือยกเลิกได้ซึ่งไม่เป็นการดีต่อรูปแบบโครงการอย่างแน่นอน

แต่ถ้าหากว่าหลอดไฟที่เอาเข้าโครงการ 1save1Baht นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อยากจะให้ท่านเจ้าของบริษัท หรือ project developer เกี่ยวกับพลังงานได้พฺิจารณาว่า นี่จะเป็นโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดีหรือการเปลี่ยนสินค้า ประหยัดพลังงานรูปแบบอื่นๆได้อีก เพื่อให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าประหยัดพลังงานมีแนวโน้มที่กล้า ตัดสินใจมากขึ้น (เนื่องด้วยจะทำให้ราคาค่าอุปกรณ์ประหยัดพลังงานลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลทางจิตวิทยาว่าถ้าหากว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆจะมี sunkcost หรือต้นทุนจมทางความคิดเพิ่มเติมเข้าไปอีก)

ตารางการคำนวณระยะเวลาคืนทุนสำหรับมาตราการเปลี่ยนหลอดไฟ LED สำเร็จรูป

ทั้งนี้ทางไทยทรอนได้ทำไฟล์การคำนวณเพื่อให้ลูกค้าใช้ในการประเมินตัวเอง และระยะเวลาคืนทุนที่จะให้ลูกค้าปรับค่าต่างๆได้เองโดยเข้าไปดาวน์โหลด file Excel ตาม liink จากภาพด้านล่างนี้ วิธีการใช้งานคือ ให้ท่านเปลี่ยนค่าใดๆที่เป็นสีน้ำเงินเท่านั้น แล้วส่วนอื่นๆจะแสดงผลการคำนวณออกมาเอง ไม่ว่าจะเป็นผลประหยัดต่อปี จำนวนระยะเวลาเดือนของระยะเวลาคืนทุน ทั้งก่อนและหลังเข้าโครงการ ท่านสามารถใช้ไฟล์นี้ในการออกรายงานได้ทันที และสามารถเผยแพร่ต่อได้

เรื่องของเวลาที่ท่านเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยง

ณ วันที่ประกาศให้มีการเข้าสมัครสำหรับโครงการ DEDE SUBSIDY 8020 ประจำปี 2557 นี้ เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ปี 2556 และ จะปิดรับสมัครกำหนดเอาไว้วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57 หรือจนกว่างบประมาณหมด นั่นแปลว่า ท่านจะมีความเสี่ยงในเรื่องการเครมนี้อยู่บ้าง อย่างไรก็ดี สำหรับมาตราการเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดเดิมนั้นมีโอกาสที่จะได้มากกว่าโครงการประเภทอื่น เนื่องด้วย มาตราการนี้มีระยะเวลาคืนทุนสั้นมาก การดำเนินการเพื่อการสั่งซื้อและการติดตั้งทำได้โดยระยะเวลาไม่นานเกินไป ไม่เหมือนกับสินค้าประหยัดพลังงานประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงที่จะต้องสั่งทำ 5-6 เดือนแล้วต้องติดตั้งอีก 1 เดือนหรือ ท่านประมาณรวมๆได้ว่าจะต้องกินเวลา 7-8 เดือนเพื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งเวลานั้นเกิดความเสี่ยงแล้วว่างบประมาณจะพวกที่มีระยะเวลาดำเนินการสั้น เช่น มาตราการการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี จะตัดงบประมาณไปเรื่อยๆจนหมดได้ ทั้งหมดนี้ หมายความว่า ท่านควรจะรีบสมัครและเร่งดำเนินการเพื่อให้มีการติดตั้งจนเสร็จด้วยระยะเวลา ที่ไม่นานเกินไปนัก

จุดสำคัญที่จะทำให้ท่านไม่สามารถเอาสินค้าเข้าโครงการได้แน่นอน

ทั้งนี้โครงการนี้ประกาศตัวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้โรงงานหรืออาคาร ต่างๆดำเนินการ “เร่งตัดสินใจ” เลือกซื้อสินค้าประหยัดพลังงานใดๆก็ได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานกำหนดไว้อย่างแน่ชัดว่า “การเปิด PO ซื้อของสินค้าประหยัดพลังงานนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีาการทำสัญญา แล้วเท่านั้น” ซึ่งระยะเวลาระหว่างที่ท่านเจ้าของโครงการส่งใบสมัคร แล้วกว่าจะได้ทำสัญญาจะกินเวลาเร็วที่สุดโดยประมาณ 22 วันทำการราชการ คือ กินเวลาตรวจสอบใบสมัครและข้อมูลเทคนิคกินเวลา 15 วัน และ 7 วันเพื่อพิจารณาเพื่อทำสัญญาสนับสนุนกับ พพ. (อ้างอิงได้จาก file ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ) แล้วหลังจากที่ท่านได้ทำสัญญาแล้ว ท่านถึงเปิดคำสั่งซื้อไปยัง supplier หลอดไฟได้

ในทางกลับกันแปลว่า ถ้าหากว่าท่านได้สั่งซื้อหลอดก่อนหน้าวันทำสัญญาสนับสนุนแล้ว ท่านจะต้องยกเลิก PO นั้นแล้วดำเนินการเปิด PO ใหม่หลังทำสัญญาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขอเงินสนับสนุนมีเอกสารและหลักฐานอย่างถูกต้อง แต่เจตนาแท้ที่จริงของประเด็นเรื่องนี้ แท้จริงแล้ว ต้องการให้เร่งการตัดสินใจ ไม่ใช่ท่านตัดสินใจซื้อแล้วแล้วกลับมาขอเงินส่วนลดเหล่านี้ ซึ่งไม่เหมาะสมนัก และขัดต่อเจตนาของโครงการนี้

การใช้หลอดไฟแอลอีดีดูเหมือนว่าเป็นมาตราการหนึ่งที่ ทางกระทรวงพลังงาน มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากแสงสว่างหรือหลอดไฟนั้นเป็นเรื่องที่ทุกที่ทุกแหล่งต้องใช้อยู่ แล้ว และก่อให้เกิดการประหยัดได้จริงแบบที่พิสูจน์กันให้เห็นได้ง่ายๆ คือ จำนวนวัตต์ต่อหลอดที่ลดน้อยลง